Byt č.:B16
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B20
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B23
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha73.05 m2
Byt č.:B22
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.15 m2
Byt č.:B12
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B19
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha57.05 m2
Byt č.:B15
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha57.05 m2
Byt č.:B11
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha57.05 m2
Byt č.:B18
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.20 m2
Byt č.:B14
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.20 m2
Byt č.:B10
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.20 m2
Byt č.:B17
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha47.00 m2
Byt č.:B13
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha47.00 m2
Byt č.:B9
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha47.00 m2
Byt č.:B8
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B7
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha56.65 m2
Byt č.:B6
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha33.80 m2
Byt č.:B5
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha37.25 m2
Byt č.:B4
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B3
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha61.50 m2
Byt č.:B2
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha33.80 m2
Byt č.:B1
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.05 m2
Byt č.:A25
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha98.90 m2
Byt č.:A24
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha92.60 m2
Byt č.:A23
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha91.75 m2
Byt č.:A22
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.40 m2
Byt č.:A21
Počet izieb4
Stavpredaný
Plocha105.85 m2
Byt č.:A20
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.75 m2
Byt č.:A16
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.75 m2
Byt č.:A12
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.75 m2
Byt č.:A19
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.20 m2
Byt č.:A15
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.20 m2
Byt č.:A11
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.20 m2
Byt č.:A18
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.20 m2
Byt č.:A14
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.20 m2
Byt č.:A10
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.20 m2
Byt č.:A17
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha46.85 m2
Byt č.:A13
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha46.85 m2
Byt č.:A9
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha46.85 m2
Byt č.:A8
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.70 m2
Byt č.:A7
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.45 m2
Byt č.:A6
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha34.45 m2
Byt č.:A5
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.05 m2
Byt č.:A4
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.70 m2
Byt č.:A3
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.45 m2
Byt č.:A2
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha34.45 m2
Byt č.:A1
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.05 m2
Byt č.:B21
Počet izieb4
Stavpredaný
Plocha124.15 m2
20 / 11 / 2019
Tlačová správa

Developer CRESCO Ružinov podnikol kroky proti zastaveniu územného konania pre projekt Prima Park 2

  • Spoločnosti CRESCO Ružinov k 26. novembru zo strany Stavebného úradu v Ružinove hrozí zastavenie územného konania v projekte Prima Park 2
  • Developer sa ocitol v dôsledku šikanózneho konania MČ Ružinov v patovej situácii, keď bez vlastnej viny nedokáže splniť podmienku stanovenú ružinovským úradom, čo potvrdil aj okresný prokurátor v upozornení z 5. novembra 2019
  • Developer sa obrátil na príslušné orgány – Okresnú prokuratúru Bratislava II a Okresný úrad Bratislava, aby zastavili nezákonný postup zo strany MČ Ružinov

 

UPDATE 20.11. 2019:  Reakcia na nepravdivo obviňujúci status starostu Ružinova Martina Chrena z 20.11., nazvaní "Developeri útočia", konkrétne ohľadom výroku starostu Chrena : "Konanie beží dva (!) roky a celý čas nám tajili, že na pozemku majú stromy"
Skutočnosť:
  Developer upozornil stavebný úrad na stromy na pozemku už 16.11.2017 v deň podania návrhu na začatie územného konania. Nie je preto pravdou, že na existenciu stromov upozornili až účastníci, ktorí predkladali svoje námietky v marci 2018. V tej súvislosti krajský prokurátor jednoznačne skonštatoval, že pokiaľ stavebný úrad požiadal developera o predloženie výrubového povolenia 13.05.2019, tak toto si mal stavebný úrad všimnúť už skôr, lebo informácia o stromoch v spise bola od novembra 2017. Inak povedané, stavebný úrad pod vedením Chrena si vyžiadal od developera výrubové povolenie po 18 mesiacoch od kedy mal od developera informáciu o existencii stromov a po 14 mesiacoch od kedy sa k tejto okolnosti vyjadrili účastníci konania. 

 

Bratislava, 19.11. 2019 - CRESCO Ružinov považuje už dlhšie postup MČ Ružinov za prejav hrubej šikany. V priebehu roka 2019 konanie Stavebného úradu v Ružinove v projekte Prima Park 2 okresný prokurátor označil už druhýkrát za nezákonné. Prvýkrát sa tak stalo v apríli, keď prokuratúra vyčítala MČ Ružinov jej nečinnosť resp. obštrukcie.

Spoločnosti CRESCO Ružinov k 26. novembru zo strany Stavebného úradu v Ružinove hrozí zastavenie územného konania v projekte Prima Park 2, ak developer nepredloží stavebnému úradu právoplatné výrubové povolenie. Výrubové povolenie vydáva rovnako ružinovský úrad, ktorý bol pri jeho vydávaní nečinný a preto podľa upozornenia okresného prokurátora z 5. novembra 2019 nemohol developer nie z vlastnej viny splniť podmienku stavebného úradu.

Developer sa tak ocitol v dôsledku šikanózneho konania MČ Ružinov v patovej situácii – MČ Ružinov na jednej strane ako stavebný úrad požaduje právoplatné výrubové povolenie pod hrozbou zastavenia územného konania a súčasne MČ Ružinov rozhodujúca o vydaní výrubového povolenia je nečinná a znemožní včas splniť podmienku, ktorú sama stanovila.

„Na túto absurdnú situáciu sme upozornili a žiadali o ďalšie predĺženie lehoty na predloženie výrubového povolenia, ale starosta Chren jasne odpísal, že lehotu nie je možné predĺžiť. V prípade, ak MČ Ružinov bude naďalej trvať na nesplniteľnej podmienke, ktorú sme ani podľa prokuratúry nemohli dodržať, a zastaví územné konanie, pôjde len o maskovanie faktickej nečinnosti ružinovského úradu,“ povedal Martin Šechny, konateľ spoločnosti Cresco Ružinov.

Daný projekt sa snaží získať územné rozhodnutie od roku 2014, pričom dodržal všetky zákonné postupy. Žiadosť o územné rozhodnutie v projekte Prima Park 2 podal developer Cresco Ružinov ešte v roku 2014. V zmysle zákona ju podložil obsažným dopravno-environmentálnym posúdením projektu (takmer 400 stranový dokument, tzv. „veľká EIA“), ktorý konštatuje, že predmetný projekt spĺňa všetky podmienky za účelom získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Dvojaký meter

Žiadať výrubové povolenie už v územnom konaní nie je nevyhnutné a nevyplýva to ani explicitne zo zákona. Ani MČ Ružinov pri stanovení svojej požiadavky o predloženie výrubového povolenia neuviedla konkrétny paragraf konkrétneho zákona, na základe ktorého vzniesla svoju požiadavku. Stavebný úrad má zvažovať, či za účelom najlepšej ochrany životného prostredia je nevyhnutné požadovať výrubové povolenie už pred územným rozhodnutím, alebo z dôvodu hospodárnosti konania je táto požiadavka náležitá v stavebnom konaní. Potvrdzuje to aj právne stanovisko Právnickej fakulty UK, ktoré má developer k dispozícii. V danom prípade ide o päť stromov a dva krovité porasty.

Na úradnej tabuli Ružinova pritom možno nájsť iný developerský projekt, kde Stavebný úrad MČ Ružinov žiadal od developera výrubové povolenie až v prípade, ak by nedokázal stromy presadiť. „Toto považujeme za dvojaký meter“, dodal konateľ spoločnosti CRESCO Ružinov, Martin Šechny.

Škody a šikanózne správanie

Zastavenie územného konania by znamenalo narastanie vysokých finančných škôd, ktoré developerovi plynú z nečinnosti a obštrukcií úradníkov v Ružinove. „Podaniami sme sa obrátili na kompetentné orgány Okresný úrad a Okresnú prokuratúru v Bratislave II a vyzývame ich, aby zamedzili páchaniu nezákonností pri výkone štátnej správy pri našom projekte na Jašíkovej ulici. Nemáme problém s adresnou kritikou či vecným jednaním v rámci zákona. Nemôžeme však ďalej tolerovať šikanu a prieťahy, ktoré zo strany MČ Ružinov vidí a konštatuje aj prokuratúra,“ uzavrel Martin Šechny.

Novinky a tlačové správy

03 / 04 / 2020
Novinka
Obvinenia z údajnej protiprávnej činnosti v súvislosti s presádzaním drevín a krov na našom pozemku na Jašíkovej ulici...
29 / 10 / 2019
Tlačová správa
V posledných dňoch sa v médiách objavilo viacero nepravdivých informácií ohľadom neskolaudovanej...
24 / 10 / 2019
Tlačová správa
10.03.2014 - vydané stavebné povolenie na Prima Park 1 spolu s podmienkou, že kolaudácia je podmienená vybudovaním...

Developer CRESCO Ružinov podnikol kroky proti zastaveniu územného konania pre projekt Prima Park 2

Kontakt

Developer a Investor:

CRESCO Ružinov s.r.o.
Člen skupiny CRESCO Invest Group s.r.o.

IČO: 47 229 641
DIČ: 2023821261

Tel.: +421 2 5413 1859
Web: www.crescoinvestgroup.sk

Predaj bytov:

CRESCO Ružinov s.r.o.
Člen skupiny CRESCO Invest Group s.r.o.

Hviezdoslavovo námestie 14
811 02 Bratislava

+421 2 5413 1859
recepcia@cresco-ig.sk

0905 30 31 32
Partner predaja: