Byt č.:B16
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B20
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B23
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha73.05 m2
Byt č.:B22
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.15 m2
Byt č.:B12
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B19
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha57.05 m2
Byt č.:B15
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha57.05 m2
Byt č.:B11
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha57.05 m2
Byt č.:B18
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.20 m2
Byt č.:B14
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.20 m2
Byt č.:B10
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.20 m2
Byt č.:B17
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha47.00 m2
Byt č.:B13
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha47.00 m2
Byt č.:B9
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha47.00 m2
Byt č.:B8
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B7
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha56.65 m2
Byt č.:B6
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha33.80 m2
Byt č.:B5
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha37.25 m2
Byt č.:B4
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B3
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha61.50 m2
Byt č.:B2
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha33.80 m2
Byt č.:B1
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.05 m2
Byt č.:A25
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha98.90 m2
Byt č.:A24
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha92.60 m2
Byt č.:A23
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha91.75 m2
Byt č.:A22
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.40 m2
Byt č.:A21
Počet izieb4
Stavpredaný
Plocha105.85 m2
Byt č.:A20
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.75 m2
Byt č.:A16
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.75 m2
Byt č.:A12
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.75 m2
Byt č.:A19
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.20 m2
Byt č.:A15
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.20 m2
Byt č.:A11
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.20 m2
Byt č.:A18
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.20 m2
Byt č.:A14
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.20 m2
Byt č.:A10
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.20 m2
Byt č.:A17
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha46.85 m2
Byt č.:A13
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha46.85 m2
Byt č.:A9
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha46.85 m2
Byt č.:A8
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.70 m2
Byt č.:A7
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.45 m2
Byt č.:A6
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha34.45 m2
Byt č.:A5
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.05 m2
Byt č.:A4
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.70 m2
Byt č.:A3
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.45 m2
Byt č.:A2
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha34.45 m2
Byt č.:A1
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.05 m2
Byt č.:B21
Počet izieb4
Stavpredaný
Plocha124.15 m2
29 / 10 / 2019
Tlačová správa

MČ Ružinov zakrýva svoju nečinnosť pri Prima Parku 1 šírením dezinformácií

  • V posledných dňoch sa v médiách objavilo viacero nepravdivých informácií ohľadom neskolaudovanej budovy Prima Park 1, ktorej ešte v septembri vypršalo predčasné užívanie. Cresco Ružinov za tým vidí zámer Mestskej časti Bratislava – Ružinov (MČ Ružinov) zastrieť vlastnú nečinnosť v kolaudačnom konaní, prípadne až jej zaujatosť.
  • Developer rozumie a veľmi citlivo vníma kritickú situáciu vlastníkov bytov v Prima Parku 1, a preto ju aj napriek pribúdajúcim obštrukciám stále aktívne rieši. Rozhodol sa opäť pre podanie na prokuratúru, aby pomohol vyriešiť problém  natrvalo. Zvažuje tiež všetky právne kroky na ochranu svojho mena.

Bratislava, 29. októbra: „Situáciu vlastníkov v projekte Prima park 1 berieme veľmi vážne. Sme transparentný a zodpovedný developer, ktorému záleží na tom, aby sa problém s kolaudáciou tejto stavby vyriešil raz a navždy. Nemôžeme však akceptovať viacero nepodložených informácií z posledných dní. Budeme brániť náš projekt, ktorý sme postavili v dobrej viere, ako aj naše meno všetkými právnymi prostriedkami, ktoré máme k dispozícii,“ povedal Martin Šechny, konateľ spoločnosti Cresco Ružinov.

Aké dezinformácie MČ Ružinov šíri

Starosta Chren v médiách hovoril o 4-ročnej nečinnosti developera, pričom táto bola vyvrátená krok po kroku v detailnej chronológii celej kauzy ťahajúcej sa od roku 2014. Chronológia je dostupná na webe Primapark.sk, kde developer o svojich krokoch informuje verejnosť.

Následne pokračovala MČ Ružinov s vyhláseniami spochybňujúcimi serióznosť developera. Podľa nej bolo predčasné užívanie projektu Prima park 1 povolené ,netradične, bez územného konania, len vydaním stavebného povolenia na nadstavbu, hoci sa menili objemy a územné konanie zákon v takom prípade vyžaduje´. „Skutočnosť je nasledovná. Prima Park 1 bola rekonštrukcia so zmenou účelu využitia z administratívnej budovy na obytnú funkciu v intenciách Územného plánu. K žiadnym zmenám objemov nedošlo, všetky rozmery ostali zachované,“ reaguje konateľ Cresco Ružinov Martin Šechny.

Ďalej, dohodu zo stretnutia 31. júla, kde s vypustením podmienky kolaudácie  (odbočovacieho pruhu)  súhlasili developer, zástupcovia Magistrátu aj starosta Chren, šéf Komisie Dopravy v Ružinove Herceg,   MČ Ružinov interpretuje ako ,dohodu na zmene záväzného stanoviska´. S takto prezentovaným znením dohody sa Cresco Ružinov nestotožňuje a nevyplýva ani z vyjadrení a konania Magistrátu.  Ak aj starosta Chren takto tú dohodu myslel, nijakým spôsobom to stavebníkovi ani vlastníkom bytov oficiálne nezaznačil, až doteraz. „Okrem toho, deň potom, čo dohoda vznikla, sme na  Magistráte podali žiadosť o pokračovanie v kolaudačnom konaní, ako nám to navrhol Magistrát, a ako to vôbec nenamietal starosta Chren. Napokon, týždeň od dohody nám starosta zaslal list, že nemá v čom pokračovať. Takto vyzerá spolupráca a súčinnosť s účastníkmi,“ dodal Martin Šechny.

V tejto situácii taktiež medializované informácie MČ Ružinov o príprave oznámenia o predĺžení predčasného užívania stavby Prima Park 1 vyznievajú prinajmenšom falošne. Fakty jasne ukazujú, že ružinovský Stavebný úrad bol v tejto veci nečinný minimálne vyše 2 mesiace a nekonal ani napriek žiadosti developera o pokračovanie v kolaudácii, ani v žiadosti o predĺženie predčasného užívania. Obe žiadosti mal na stole od spoločnosti Cresco Ružinov od augusta.   

Aké ďalšie kroky pre nečinnosť MČ Ružinov podnikneme

Cresco Ružinov 22. októbra doručilo Stavebnému úradu v Ružinove žiadosť, aby pokračoval v kolaudačnom konaní na základe listu od Magistrátu. „Spôsob akým Magistrát upustil od podmienky kolaudácie, t.j. od odbočovacieho pruhu považujeme za zákonný. V rovnakom duchu sa vyjadrilo aj Hlavné mesto SR Bratislava. Nemyslíme si, že riešením je zmena stavby, o ktorej začala teraz hovoriť MČ Ružinov,“ povedal Martin Šechny.

Cresco Ružinov dôrazne odmieta nepravdivé informácie či obštrukcie, a je pripravené čeliť im všetkými dostupnými právnymi prostriedkami a vyriešiť v prvom rade problém vlastníkov v Prima parku 1. Nie však predlžovaním predčasného užívania, ktoré vlastníkom neprivodí v tejto situácii dlhodobú právnu istotu vo vzťahu k nakladaniu s ich nehnuteľnosťami. Riešenie musí byť trvalé. „Od úradníkov v Ružinove sme nikdy nežiadali žiadnu ústretovosť. Žiadame len štandardný postup v rámci náplne ich práce. Na tú daňami prispievajú aj obyvatelia Prima parku 1, ktorých chcú opäť odbiť predĺžením predčasného užívania. Preto sme sa už po druhý raz obrátili podaním na prokuratúru a veríme, že prešetrí zákonnosť postupu MČ Ružinov v tejto kauze a zastaví jej nečinnosť,“ uzavrel Martin Šechny. 

Galéria

Novinky a tlačové správy

03 / 04 / 2020
Novinka
Obvinenia z údajnej protiprávnej činnosti v súvislosti s presádzaním drevín a krov na našom pozemku na Jašíkovej ulici...
20 / 11 / 2019
Tlačová správa
Spoločnosti CRESCO Ružinov k 26. novembru zo strany Stavebného úradu v Ružinove hrozí zastavenie územného...
24 / 10 / 2019
Tlačová správa
10.03.2014 - vydané stavebné povolenie na Prima Park 1 spolu s podmienkou, že kolaudácia je podmienená vybudovaním...

MČ Ružinov zakrýva svoju nečinnosť pri Prima Parku 1 šírením dezinformácií

Kontakt

Developer a Investor:

CRESCO Ružinov s.r.o.
Člen skupiny CRESCO Invest Group s.r.o.

IČO: 47 229 641
DIČ: 2023821261

Tel.: +421 2 5413 1859
Web: www.crescoinvestgroup.sk

Predaj bytov:

CRESCO Ružinov s.r.o.
Člen skupiny CRESCO Invest Group s.r.o.

Hviezdoslavovo námestie 14
811 02 Bratislava

+421 2 5413 1859
recepcia@cresco-ig.sk

0905 30 31 32
Partner predaja: