Byt č.:B16
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B20
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B23
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha73.05 m2
Byt č.:B22
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.15 m2
Byt č.:B12
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B19
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha57.05 m2
Byt č.:B15
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha57.05 m2
Byt č.:B11
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha57.05 m2
Byt č.:B18
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.20 m2
Byt č.:B14
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.20 m2
Byt č.:B10
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha42.20 m2
Byt č.:B17
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha47.00 m2
Byt č.:B13
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha47.00 m2
Byt č.:B9
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha47.00 m2
Byt č.:B8
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B7
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha56.65 m2
Byt č.:B6
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha33.80 m2
Byt č.:B5
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha37.25 m2
Byt č.:B4
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha35.85 m2
Byt č.:B3
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha61.50 m2
Byt č.:B2
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha33.80 m2
Byt č.:B1
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.05 m2
Byt č.:A25
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha98.90 m2
Byt č.:A24
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha92.60 m2
Byt č.:A23
Počet izieb3
Stavpredaný
Plocha91.75 m2
Byt č.:A22
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.40 m2
Byt č.:A21
Počet izieb4
Stavpredaný
Plocha105.85 m2
Byt č.:A20
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.75 m2
Byt č.:A16
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.75 m2
Byt č.:A12
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.75 m2
Byt č.:A19
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.20 m2
Byt č.:A15
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.20 m2
Byt č.:A11
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.20 m2
Byt č.:A18
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.20 m2
Byt č.:A14
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.20 m2
Byt č.:A10
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.20 m2
Byt č.:A17
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha46.85 m2
Byt č.:A13
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha46.85 m2
Byt č.:A9
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha46.85 m2
Byt č.:A8
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.70 m2
Byt č.:A7
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.45 m2
Byt č.:A6
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha34.45 m2
Byt č.:A5
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.05 m2
Byt č.:A4
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha52.70 m2
Byt č.:A3
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha50.45 m2
Byt č.:A2
Počet izieb1
Stavpredaný
Plocha34.45 m2
Byt č.:A1
Počet izieb2
Stavpredaný
Plocha43.05 m2
Byt č.:B21
Počet izieb4
Stavpredaný
Plocha124.15 m2
03 / 04 / 2020
Novinka

Stanovisko Cresco Ružinov k informáciám publikovaným na FB profile “Team Vallo pre Ružinov”, 31.3. 2020

Obvinenia z údajnej protiprávnej činnosti v súvislosti s presádzaním drevín a krov na našom pozemku na Jašíkovej ulici zverejnené na FB profile “Team Vallo pre Ružinov” dôrazne odmietame. Správcami profilu publikovanú interpretáciu našich krokov bez zjavného overenia si faktov považujeme za zavádzajúcu a poškodzujúcu naše dobré meno. Zároveň sa voči nepravdám musíme rázne ohradiť a uviesť uvádzané skutočnosti na pravú mieru.

Podľa pôvodného zámeru mali byť totiž predmetné dreviny a kry vyrúbané a nahradené náhradnou výsadbou. Avšak s ohľadom na ekológiu sme po zvážení zvolili technicky a finančne náročnejšie riešenie - dreviny a kry určené na výrub sme sa rozhodli zachrániť komplikovanejším presadením. V platnosti pritom zostáva celý rozsah náhradnej výsadby. Všetko sa to deje na území MČ Ružinov. O tomto našom postupe sme informovali Mestský úrad v Ružinove i Okresný úrad. Sme pripravení naše kroky bod po bode naďalej transparentne vysvetľovať, ako to pravidelne robíme aj pri našich developerských projektoch v Ružinove.

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, skutočnosť je taká, že sme sa napriek vydanému výrubovému povoleniu zo strany MÚ Ružinov (zatiaľ nie je právoplatné) rozhodli stromy v danej lokalite zachrániť a presadiť ich na iné miesto. Okrem toho v plnom rozsahu zachovávame aj náhradnú výsadbu. 

Dreviny a kry, ktoré sme sa rozhodli presadiť stoja na našom pozemku, kde vyrastie projekt Prima Park 2. Okrem oboznámenia príslušných úradov s našim postupom sme celý proces presádzania vopred konzultovali s odbornou firmou, ktorá nad ním mala dozor, aj ho priamo na mieste realizovala. Konali sme zároveň v súlade s odbornými posudkami i závermi dvoch nezávislých dendrologických prieskumov.

Mestskou časťou Ružinov vydané výrubové povolenie sa vzťahuje na 5 drevín a 3 kry. Vo všetkých prípadoch ide o tzv. náletové dreviny. V prípade 2 drevín a 1 kra sa dokonca jedná o invázne druhy, ktoré máme v zmysle zákona povinnosť odstrániť. Preto nie je korektné spomínať len parameter vzrastu či zavádzať v počtoch, ako sme toho svedkami v podaní FB profilu Team Vallo pre Ružinov.

Realita je taká, že neinvázne dreviny sme presadili k nášmu projektu Brick Park na Vrútockej ulici, kde v rámci záhradnej výsadby majú dobré podmienky a budeme sa o ne odborne starať. Neinvázne kry sa nám zase podarilo zachovať a presadiť v rámci pozemku projektu.

Z nášho konania vyplýva, že Cresco Ružinov postupovalo spoločensky zodpovedne a ekologicky. Motivácii a aktivitám ľudí združených okolo FB profilu Team Vallo pre Ružinov preto nerozumieme. Považujeme ich za dezinformačnú kampaň za účelom poškodiť dobré meno našej spoločnosti. Zvážime preto všetky dostupné právne kroky na našu ochranu.

Aktualizácia 4.4. 2020:  V galérii k tomuto stanovisku je dostupná Správa dendrológa Ing. Bielčíka o presadbe drevín. Každý sa tak môže detailne oboznámiť s našim postupom, ktorým sme chceli zabrániť rúbaniu a pokúsiť sa stromy zachrániť.

 

 

Galéria

Novinky a tlačové správy

20 / 11 / 2019
Tlačová správa
Spoločnosti CRESCO Ružinov k 26. novembru zo strany Stavebného úradu v Ružinove hrozí zastavenie územného...
29 / 10 / 2019
Tlačová správa
V posledných dňoch sa v médiách objavilo viacero nepravdivých informácií ohľadom neskolaudovanej...
24 / 10 / 2019
Tlačová správa
10.03.2014 - vydané stavebné povolenie na Prima Park 1 spolu s podmienkou, že kolaudácia je podmienená vybudovaním...

Stanovisko Cresco Ružinov k informáciám publikovaným na FB profile “Team Vallo pre Ružinov”, 31.3. 2020

Kontakt

Developer a Investor:

CRESCO Ružinov s.r.o.
Člen skupiny CRESCO Invest Group s.r.o.

IČO: 47 229 641
DIČ: 2023821261

Tel.: +421 2 5413 1859
Web: www.crescoinvestgroup.sk

Predaj bytov:

CRESCO Ružinov s.r.o.
Člen skupiny CRESCO Invest Group s.r.o.

Hviezdoslavovo námestie 14
811 02 Bratislava

+421 2 5413 1859
recepcia@cresco-ig.sk

0905 30 31 32
Partner predaja: